Tormod Utne: Slik vil ny teknologi endre presentasjonen av nyheter

Førstelektor i digital journalistikk ved Høgskulen i Volda

 

Mediefagene ved Høgskulen i Volda har i løpet av de siste par årene utviklet nye studieemner som tar i bruk digitale verktøy og fortellerteknikker i undervisningen. Førstelektor Tormod Utne vil dele erfaringer og vise eksempler på hvordan dette er tatt i bruk for å utvide den digitale verktøykassa til fremtidens journalister og medieprodusenter.

Tormod Utne er førstelektor i digital journalistikk ved Høgskulen i Volda. Har tidlegare hatt redaktørstillingar både i lokalavis, nasjonal nettavis og regionavis. Underviser og forskar på journalistikk, nye forteljarteknikkar og nettdokumentarar. Prosjektleiar og foredragshaldar.