Heidi Austlid: Brukerne er klare - klarer vi å levere?

Administrerende direktør i IKT-Norge

 

IKT-Norge ønsker å bidra til økt digitalisering i samfunnet og vekst for digitale næringer. Foredraget tar derfor for seg trender innen digitalisering knyttet til temaer som utdanning, læring og vekst.

Heidi Arnesen Austlid er administrerende direktør i IKT-Norge. Hun jobber med IKT-næringens rammebetingelser og digitaliseringspolitikk, myndighetskontakt og politikkutvikling inn mot Stortinget og regjering, nasjonale og lokale myndigheter, organisasjoner og andre.